Dzień rozdziny, spotkanie z konduktorem, wycieczka do Farmy Iluzji, dzień "dmuchańca ", zakończenie  roku przedszkolnego

 Dzień rozdziny                                                                                                                                                                             

 

Dzień "dmuchańca "

 

Spotkanie z konduktorem

 

Wycieczka do Farmy Iluzji 

 

Zakończenie  roku przedszkolnego