Pamiętamy 

Pamiętamy...
   Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...

Dzień Wszystkich Świętych to bardzo ważne święto dla każdego z nas. To pamięć, szacunek i tradycja, z którymi dziecko powinno być zapoznawane od najmłodszych lat. Dlatego też dzieci z grupy 6-latków  w ostatnich dniach października udały się wraz z wychowawcą na groby poległych w Melanowie,  w celu zapalenia zniczy. Dzieci z grup młodszych  wykonały pamiątkowe ilustracje.
                                                    BMW