Konkurs - rozwój rolnictwa z ARiMR

 Konkurs - rozwój rolnictwa z ARiMR  

W dniach od 24 października do 26 października 2016r. odbył się zorganizowany przez nauczycielki przedszkola w Starym Pilczynie: Annę Pawelec, Katarzynę Pytlarczyk , Karolinę Dębek konkurs plastyczny o rolnictwie. Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich rodziców z dziećmi z  naszego przedszkola. Zaangażowane zostały grupy 3-4-latków, 5-latków oraz 6-latków. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem był rozwój rolnictwa dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dowolnym formacie, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich  w Polsce ze środków Unii Europejskiej w środowisku dzieci i ich rodziców. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. W konkursie wzięło udział 24rodziców reprezentujących wszystkie odziały przedszkolne. Rodzice wraz z dziećmi bardzo zaangażowali się  w wykonanie zadania, co widać na wykonanych pracach oraz podczas ich tworzenia. W czasie konkursu można było zauważyć radość z działań podejmowanych przez dzieci i ich rodziców oraz pogłębianie więzi rodzinnej. Na ręce wychowawców oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt zarówno nauczycieli jak i wychowanków, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wszystkie prace zostały nagrodzone ogromnymi brawami i wywieszone na ogólną gazetkę przedszkolną, gdzie może je podziwiać cała szkoła.

Przebieg konkursu był pozytywnie odebrany przez wszystkich uczestników dzięki czemu zachęcił on do pogłębiania wiedzy na temat rozwoju rolnictwa.

 

Wyrażamy zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac i wizerunków uczestników konkursu przez Agencję w publikacjach papierowych i elektronicznych ARiMR.