LISTA RZECZY POTRZEBNYCH W GRUPIE ,,5 – latków”

 tekturowa teczka A4 na gumkę;
 blok techniczny – biały;
 blok techniczny – kolorowy;
 papier kolorowy samoprzylepny;
 papier kolorowy zwykły;
 2 X klej w sztyfcie;
 farby plakatowe;
 2 pędzle (jeden grubszy i jeden cieńszy);
 kubeczek lub pojemniczek na wodę (przy malowaniu farbami);
 fartuszek do malowania farbami;
 ołówek;
 gumka;
 kredki ołówkowe;
 flamastry;
 plastelina;
 nożyczki;
 piórnik (saszetka) na drobne rzeczy;
 ryza papieru ksero białego;
 ryza papieru ksero kolorowego;
 kolorowanka;
 chusteczki higieniczne (mogą być wyciągane);
 wygodne kapcie;
 worek na kapcie;
 komplet ubrań na zmianę.

W miarę możliwości, proszę aby rzeczy były podpisane.

LISTA RZECZY POTRZEBNYCH W GRUPIE ,,O”

 tekturowa teczka A4 na gumkę;
 blok techniczny – biały;
 blok techniczny – kolorowy;
 papier kolorowy samoprzylepny;
 papier kolorowy zwykły;
 2 X klej w sztyfcie;
 farby plakatowe;
 2 pędzle (jeden grubszy i jeden cieńszy);
 kubeczek lub pojemniczek na wodę (przy malowaniu farbami);
 fartuszek do malowania farbami;
 ołówek;
 gumka;
 kredki ołówkowe;
 flamastry;
 plastelina;
 nożyczki;
 piórnik (saszetka) na drobne rzeczy;
 ryza papieru ksero białego;
 ryza papieru ksero kolorowego;
 kolorowanka;
 chusteczki higieniczne (mogą być wyciągane);
 wygodne kapcie;
 worek na kapcie;
 komplet ubrań na zmianę.

W miarę możliwości, proszę aby rzeczy były podpisane.

Wyprawka 4- latka

1 Blok rysunkowy zwykły

2 Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami

3 Blok techniczny biały

4 Blok techniczny kolorowy

5 Farby plakatowe

6 Pędzelek cienki i gruby

7 Klej w sztyfcie 2 szt

8 Papier kolorowy- wycinanki

9 Papier kolorowy samoprzylepny

10 Kredki ołówkowe ,, Bambino"

11 Plastelina

13 Folia piankowa

14 Ryza papieru xero białego

15 Ryza papieru xero kołowego

16 Bibuła marszczona 5 kolorów 17 Książeczka do kolorowania

18 Flamastry

19 Teczka papierowa na gumkę

20 Nożyczki, gumka, temperówka, ołówek

21 Fartuszek do malowania farbami

22 Chusteczki higieniczne najlepiej wyciągane

23 Arkusz białego lub szarego papieru

24 Worek na kapcie podpisany

25 Kapcie

26 Komplet ubrań na przebranie zapakowane w worek lub reklamówkę i podpisane

Proszę o podpisanie wszystkich przyborów

Anna Pawelec

Zakończenie roku w grupie Misie

 
 
 

 

 
INFORMACJA 
 
Wakacyjny dyżur przedszkoli na terenie gminy Łaskarzew:
Publiczne Przedszkole w Starym Pilczynie: 01-16 lipca 2021r
Publiczne Przedszkole w Izdebnie: 19 - 30 lipca 2021r.
 
Proszę o zapoznanie się z dołączonym regulaminem.
 

Dzień Rodziny grupa 4 -latki

   
 

Słoneczka dla rodziców 

   
 

 

Dzień Rodziny grupa 0 

   
 

 

Dzień Mamy i Taty w grupie Misie

   
 

 

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

09.04.2021

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

 

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

 z dnia 26.03.2021 r. 

w sprawie

zajęć w przedszkolu prowadzonych w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021

 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządza się, co następuje:

 

 1. W okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 w placówce, zawieszone zajęcia są realizowane w miarę możliwości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 2. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia w przedszkolu na wniosek rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze, f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny 2.Rodzic, należący do jednej/kilku  z wymienionych w §2 ust1 i 2 niniejszego Zarządzenia składa wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci w zajęciach opiekuńczych bezpośrednio w placówce.

 1. Zajęcia opiekuńcze dla w/w dzieci będą prowadzone w godzinach 7.00 -16.00 z zachowaniem dotychczas obowiązujących procedur w zakresie bezpieczeństwa dzieci i reżimu sanitarnego.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 26.03.2021 r.

 

 

                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                    Beata Paziewska

 

Planowany nabór do Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym Helenowie – maj 2021 r. 

W dniu 16.03.2021 r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniono  wykonawcę zadania: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Starym  Helenowie. Do zakresu prac należą roboty budowlane i wykończeniowe,  wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

W związku z tym na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Łaskarzew  zaplanowane jest podjęcie uchwały o utworzeniu Gminnego Klubu Dziecięcego  w Starym Helenowie oraz nadania statutu. Rozpoczęcie działalności Klubu  zaplanowane jest na wrzesień 2021 r. 

Rekrutacja do Klubu Dziecięcego planowana jest na maj br. Do Klubu będą mogły uczęszczać dzieci od 1. roku życia do końca roku szkolnego, w którym  dziecko kończy 3 lata, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest  objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do końca roku szkolnego, w  którym dziecko kończy 4 lata. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  zostaną podane w późniejszym terminie. 

 Wójt Gminy Łaskarzew 

 /Marian Janisiewicz/

Pierwszy dzień wiosny

Relacja - grupa "0"

Grupa "Misie"

PDF Lista

POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PRZEDSZKOLA W STARYM PILCZYNIE.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 146/2021 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 20 stycznia 2021roku,

w dniach  24 – 30 marca 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego  do  Publicznego  Przedszkola  w  Starym  Pilczynie.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka może odbywać się w następujący sposób:

 1. Rodzic składa  oświadczenie woli (w załączniku) przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w placówce:

 • Do budynku szkoły (wejście główne) wchodzi tylko jedna osoba w maseczce zasłaniającej usta i nos,
 • Punkt przyjęcia oświadczenia usytuowany jest przy pokoju nr 1,
 • Przyjmowanie oświadczenia woli w wyznaczonych dniach - w godz. 7.00 – 15.00,
 • Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk, DEZYNFEKCJA jest obowiązkowa,
 • Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 • Oświadczenie woli wydrukowane i uzupełnione powinno być włożone do koszulki foliowej lub koperty,
 • Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika i opuszcza budynek.
 • Proszę przestrzegać wyznaczonych: terminu i godzin.

 

 1. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej  na adres e-mailowy placówki, zespołu szkół: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Po złożonych oświadczeniach do 30 marca, przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 Dokumenty do wydrukowania:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 
 
 
 
 

 Grupa Słoneczka  

Dnia 21 grudnia Krasnoludki wcieliły się w role gwiazdek przybliżając tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały kolędy, które wprowadzały wszystkich w świąteczny nastrój.

Oto galeria zdjęć z naszych jasełek:

Oto nagrania:

 

Grupa Słoneczka

W ramach akcji MEN Razem na święta nasze przedszkolaki wykonały karty świąteczne z życzeniami, którymi podzieliły się z drugim człowiekiem. Dzieci zachęcane były do przekazania kart sąsiadom, lub samotnym, znanym Im osobom. Dodatkowo dzieci były zachęcane do niesienia pomocy bliskim osobom szczególnie w przedświątecznych
przygotowaniach

Czas przygotowań do Świąt to dobra okazja do tego , aby przybliżyć dzieciom tradycje świąteczne, a także doskonały moment na uświadomienie dzieciom faktu, że nie tylko prezenty kupione w sklepie sprawiają bliskim radość ale najważniejszy jest prezent samodzielnie wykonany i podarowany prosto z serca. W tym roku nasza najmłodsza grupa przedszkolna zaangażowała się w przygotowanie pierniczków oraz kartek świątecznych. Przygotowanie prezentów sprawiło dzieciom ogromną radość. Pracowały w wielkim skupieniu i z ogromnym zaangażowaniem. Upominkami przygotowanymi przedszkolaki obdarowały pracowników naszej szkoły, kartki świąteczne powędrowały do emerytowanych pracowników przedszkola. Wszyscy dziękowali za miłą niespodziankę oraz pamięć. Ja składam szczególne podziękowania pani Magdalenie Mitek- mamie naszego wychowanka, która poświęciła czas na upieczenie pierniczków, dziękuję również wszystkim rodzicom za kreatywność podczas wybierania dekoracji do ozdabiania pierniczków.

Dnia 4 grudnia nasze przedszkole odwiedził gość specjalny- Święty Mikołaj, który wręczył dzieciom prezenty. Tego dnia na twarzach dzieci nie znikał uśmiech. W podziękowaniu za upominki przedszkolaki przygotowały dla Mikołaja laurki, wiersze i piosenki.

,,Mikołajki mogą być jak z bajki …

Dla każdego!

Dla Tomka, dla Majki,

Dla Agnieszki, dla Piotrka, Łukasza …

Więc uwaga!

Dziś Mikołaj zaprasza!”

M. Terlikowska

Właśnie dzisiaj (4 grudnia) w naszym przedszkolu wszyscy przenieśliśmy się w ,,bajkowy świat”. Nasze Przedszkolaki wyglądały jak małe elfy, a może raczej jak małe Mikołaje, ponieważ wszystkie dzieci ubrane były wyjątkowo – po prostu ,,mikołajkowo”. Od rana w przedszkolu panował gwar i radość, dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przyjście niezwykłego gościa – Św. Mikołaja! Niekiedy rozbrzmiewały dzwoneczki… to oznaczało, że Mikołaj jest tuż, tuż. Wreszcie … JEST!! – PRAWDZIWY – ŚWIĘTY MIKOŁAJ! To był naprawdę niezwykły gość, który obdarował prezentami wszystkie dzieci.

 

Grupa Słoneczka

Dnia 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci mogły przynieść zdjęcie swojej ulubionej maskotki oraz opowiedzieć o niej dzięki czemu przedszkolaki rozwijały umiejętność poprawnej wypowiedzi na określony temat. Tego dnia nie zabrakło również zabaw wprowadzających radosny nastrój. Dzieci utrwalały potrzebę dbania o zabawki oraz poszerzały wiedzę na temat misiów z różnych bajek.

Jak co roku 25 listopada wszystkie misie na całym świecie obchodzą swoje święto. My również uczciliśmy ten dzień w naszej ,,Misiowej grupie. Niestety w tym roku bez ulubionych pluszaków przyniesionych z domu.

„Pluszowy miś”, „Jadą, jadą misie” czy „ Miś brązowy i miś biały” to tylko niektóre z utworów, które  zabrały naszych przedszkolaków do opływającej miodem, misiowej krainy a nas nauczycieli do czasów dzieciństwa. Nasza uroczystość rozpoczęła się ciepłym przywitaniem dzieci  oraz wspólnym zaśpiewaniem piosenki. Po tym miłym wstępie, w przystępny dla dzieci sposób, zaprezentowana została historia pluszowego misia, który od ponad 100 lat jest ulubieńcem i towarzyszem nie tylko najmłodszych. Kolejnymi przygotowanymi atrakcjami były zabawy  z naszymi bohaterami- zabawa ruchowa przy znanej wszystkim piosence „ Stary niedźwiedź mocno śpi” a także wykonywanie wspólnie z misiami różnorodnych zadań, takich jak rozwiązywanie zagadek, składanie misiowych puzzli, czy misiowe zabawy przy muzyce. Najważniejszy, główny cel imprezy- wspólna, zgodna zabawa- został osiągnięty.

 

21 Listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
 
W przedszkolu świętowaliśmy z tej okazji 20 listopada. Dzieci tego
dnia założyły żółte elementy garderoby, a na ich twarzach gościł uśmiech. Każdy przedszkolak miał
okazję dowiedzieć się, co oznacza być życzliwym oraz mógł przekazać życzliwe słowo dla drugiej
osoby. W tym dniu nie zabrakło również Kodeksu Życzliwości, którego przedszkolaki przestrzegają do
dziś.
 
To niezwykle ważne święto. Jest to wspaniała okazja, aby swoją życzliwość pokazać najbliższym. Ponieważ święto wypada w tym roku w sobotę, dlatego też w piątek 20 listopada przedszkolaki z  grupy ,,Misie’’ uroczyście obchodziły Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Celem przeprowadzonych tego dnia zajęć i zabaw było zachęcanie dzieci do okazywania innym dobroci, koleżeństwa i uprzejmości, a także kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i dorosłych. Wysłuchały opowiadania ,,Zaczarowany flet’’. Dzieci zastanawiały się nad tym: Co to jest życzliwość? Dlaczego warto być życzliwym? Jak okazywać ją bliskim, kolegom i dorosłym na co dzień? Odpowiedzi dzieci były jasne i proste: „pomagać sobie, nie bić się, być dla siebie miłym i dobrym, dużo się uśmiechać do wszystkich”. Zwracano szczególną uwagę na stosowanie każdego dnia „magicznych słów” tj.: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę, dziękuję. Podczas zabaw parateatralnych dzieci pokazywały dobre i złe zachowanie, a także przedstawiały za pomocą min i gestów emocje towarzyszące nam każdego dnia w różnych sytuacjach, m.in.: radość, smutek, złość, strach, ucząc się tym samym odróżniać dobro od zła. Bawiły się przy muzyce, malowały kredkami ,,Drzewko Przyjaźni’’, oraz wykonały ,,Przyjazny upominek dla'' najbliższych.
 

19 listopada odbyła się w naszym przedszkolu ważna Uroczystość dla dzieci, które po raz pierwszy w tym roku szkolnym zawitały do naszego przedszkola.  Uroczystość rozpoczęła się od  przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc, wierszyki, piosenki,  i taniec. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy, pani Regina Grudzień- kierownik świetlicy w zastępstwie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz upominki przygotowane przez rodziców oraz wychowawcę.

 
 

 

Dnia 05.11.2020 r obchodziliśmy w grupie ,,Dzień Postaci z Bajek''. Przedszkolaki bawiły się doskonale. Były zagadki, tańce z balonami. Nasze ,,Misie'' mogły poczuć się jak ,,Kopciuszek'', który chcąc jechać na bal musiał rozdzielić ziarenka. Przedszkolaki dzięki pomysłowości i kreatywności rodziców wyglądały wspaniale. Dziękuję wszystkim rodzicom za przygotowanie dzieci do tego dnia . Wychowawca Anna Pawelec

 
 

Grupa Słoneczka

 

 

Grupa 5 - latków

Grupa 3 - latków

Grupa 6 - latków

Grupa 4 - latków

MJDAxXd18Vk

Dnia 14 października nasze przedszkolaki wstąpiły w grono starszaków. Tego dnia odbyła się uroczystość pasowania na starszaka przez Panią Dyrektor. Aby na to zasłużyć przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, pokazały przedszkolny taniec oraz złożyły przysięgę postępowania zgodnie z Kodeksem Przedszkolaka. Mimo nieobecności Rodziców z powodu epidemii dzieci wystąpiły równie pięknie dlatego każdy zasłużył na dyplom i odznakę starszaka. Po uroczystości dzieci spędziły radosny czas podczas poczęstunku, a radość nie miała końca kiedy wręczono Im nowe zabawki do sali zakupione przez Rodziców.

Dzień Pieczonego Ziemniaka.

We wrześniu w przedszkolu obchodzono Dzień Pieczonego Ziemniaka. Powodem do uhonorowania tego warzywa jest jego kulinarna popularność, możliwość przypomnienia tradycji ludowych odbywających się podczas jesiennych zbiorów ziemniaków, a przede wszystkim wywołanie radości ze wspólnej zabawy oraz udziału w konkurencjach, których bohaterem jest...  ziemniak.

Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od wysłuchania krótkiej bajki o ziemniaku, następnie były zagadki oraz zabawy muzyczne. Dzieci wykazały się doskonałą wiedzą na temat  potraw wykonywanych z  ziemniaków  ochoczo je wymieniając. Wiele radości sprawiły dzieciom konkurencje sportowe min. rzucanie do celu  ziemniakiem, spacer z ziemniakiem oraz sadzenie i zbieranie ziemniaków.

Zwieńczeniem zajęć było ułożenie z ziemniaków uśmiechniętej buźki oraz spożycie upieczonych ziemniaczków wraz z kiełbaską.

 

Zapraszamy przedszkolaków z Przedszkola w Starym Pilczynie na  DNI ADAPTACYJNE, które odbędą się 28 i 31 sierpnia od godziny 10.00 do 12.00. .

Zajęcia adaptacyjne w Niepublicznym Przedszkolu Aleksandra w Siedlcach - Przedszkole Aleksandra w Siedlcach

W związku z sytuacją epidemiologiczną z dzieckiem może przyjść tylko jeden rodzic/opiekun. Bardzo prosimy opiekunów o zasłonięcie ust i nosa w czasie pobytu z dzieckiem w przedszkolu.         

Dyrektor i wychowawcy.

Przedstawiamy  Państwu zestawy materiałów dla przedszkolaków na nowy rok 2020/2021 do pobrania w formacie pdf:

Grupa 3 latków

Grupa 4 latków

Grupa 5 latków

Innowacja „Magiczna moc bajek” wprowadzona jest z myślą o dzieciach, aby potrafiły się odnaleźć w dorosłym życiu, a książka była ich przyjacielem. Działania w ramach tej innowacji wyzwalają w dzieciach otwartość, swobodę i chęć poznawania świata, co będzie podstawą do prawidłowego rozwoju. Ponadto dzięki wspólnemu czytaniu bajek terapeutycznych rodzi się więź między dziećmi, która przynosi dużo radości i satysfakcji.

Wraz z dziećmi zrealizowaliśmy różne moduły tematyczne, które wnosiły w życie dzieci różne przesłania:

I „Szanuję drugiego człowieka”- październik 2019. Dzieci wysłuchały bajki „Kopciuszek” J. W. Grimm. Zaprojektowały grupową odznakę dla pracowitych przedszkolaków, wzięły udział w konkursie plastycznym „kryształowy pantofelek” z którego pracę zostały umieszczone  na szkolnej wystawie w zorganizowanym kąciku projektowym. Dodatkowo w ramach Dnia Czyścioszka pięknie posprzątały swoją salę.

II „Kto to jest przyjaciel?”- listopad 2019. Przedszkolaki wysłuchały „Kubusia Puchatka” oraz „Przyjaciele” G. Kasdepke. W ramach tego modułu rozmawialiśmy na temat przyjaciela „Kto to jest przyjaciel?”, wykonaliśmy grupowy „Kwiat przyjaźni” z cechami dobrego przyjaciela,  a największą radość dzieci miały podczas wymieniania pozytywnych cech swoich kolegów i koleżanek ? 21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Przedszkolaki wykazały się ogromną wiedzą na temat dobrych uczynków i zachowań, podzieliły się dobrym słowem z całą społecznością szkolną przygotowując kącik życzliwości z cytatami, a także przygotowały laurki dla Seniorów z naszej Gminy. To było bardzo miłe święto ?

III „Czy inny znaczy gorszy?”- grudzień 2019. W tym miesiącu przeprowadziliśmy pogadankę "czy inny znaczy gorszy" na podstawie przeczytanej bajki "Brzydkie kaczątko", zatańczyliśmy taniec życzliwości do piosenki "Kolorowe dzieci" Majki Jeżowskiej oraz wykonaliśmy bożonarodzeniowe karty dla przedszkolaków z Litwy. To był wspaniały miesiąc:-) Nasze przedszkolaki z Pilczyna tej zimy wcieliły się w rolę Świętego Mikołaja i zebrały dla dzieci z ośrodka preadopcyjnego potrzebne środki dla maluszków, które przekazaliśmy pensjonariuszom ośrodka. Satysfakcja i radość dzieci była ogromna, a pomoc doceniona pięknym słowem "dziękuję". Warto pomagać ?

IV „Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie”- styczeń 2020. W styczniu przedszkolaki ze Starego Pilczyna wysłuchały bajki pt. "Tuż pod moim nosem", przygotowały laurki dla chorego kolegi z grupy 5-latków, próbowały odgadywać ruch podczas zabawy w kalambury oraz obejrzały film edukacyjny o paraolimpijczykach, który bardzo ich zaciekawił i niewątpliwie zrodził u nich ogromną empatię, która została przelana na niepełnosprawnego kolegę z grupy ?

V „Czy warto kłamać?”- luty 2020. W lutym przedszkolaki ze Starego Pilczyna zrealizowały moduł V: wysłuchały bajek pt. "Pinokio" oraz "Nowe szaty cesarza" podczas których dowiedziały się że kłamstwo nie popłaca i zawsze wyjdzie na jaw. Obejrzały prezentację multimedialną "Jak Pinokio został chłopcem?" oraz bawiły się w zabawę "prawda czy fałsz- Dlaczego Pinokio ma długi nos?" Podczas, której wydłużały nos Pinokia za każdym razem, gdy usłyszały kłamstwo. Podsumowując dzieci wyciągnęły świetną lekcję na temat kłamstwa i prawdy oraz ich wartości w życiu.

VI „Strach ma wielkie oczy”- marzec 2020. Mimo trudnej sytuacji spowodowanej przez COVID-19 nasze przedszkolaki ze Starego Pilczyna w marcu wysłuchały opowiadania pt. "Franklin boi się ciemności". Namalowały farbami pracę pt. "Był sobie Strach" przy nagraniu J. S. Bach "Toccata". Ponadto w ramach punktu "strach jest potrzebny" zabawiły się i pokazały różne scenki z życia wymagające ostrożności i zachowania bezpieczeństwa. Utrwaliły również zasady zachowania podczas danych sytuacji oraz zrozumiały, że w takich chwilach może pojawić się akceptowany lęk. Razem, choć osobno ? Ponadto dzieci wraz z rodzicami zaangażowały się w akcję „Dzień kolorowej skarpetki” z okazji Światowego Świadomości Autyzmu

VII „Chciwość nie popłaca”- kwiecień 2020. Nasze przedszkolaki pełni zaangażowania w domowej atmosferze wysłuchały bajki czytanej przez bliskich pt. „O rybaku i złotej rybce”. Ponadto narysowały własne marzenia do spełnienia jako prośby do złotej rybki- okazało się, że mamy niesamowitych odważnych i pomysłowych uczniów . Kolejnym zadaniem jakie dzieci zrealizowały było zaprojektowanie własnych pieniędzy i tu kreatywność również nie zawiodła. Dodatkowo przedszkolaki wraz z bliskimi zaangażowały się w akcję Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i w swoich domach uczciły ten dzień zakładając coś niebieskiego ? serdecznie dziękujemy ?? Sześciolatki jako najstarsza grupa dzieci w naszym przedszkolu zostały zachęcone do nauki piosenki projektowej „Magiczna moc bajek”.

VIII „Obcy- nieznajomy”- maj 2020.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu zapraszaliśmy rodziców, lub bliskich z rodziny dzieci do czytania przedszkolakom. Plany i zapał pokrzyżował nam wirus, który zmusił wszystkich do pozostania w domach, lecz udało się zadanie rozpocząć i kontynuować je w domach dzieci Ponadto w maju nasza uczennica z grupy „0” przygotowała piękną mapę niebezpiecznych miejsc- ku przestrodze dzieci również przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia, a z okazji 100 urodzin Jana Pawła II przedszkolaki przygotowały fantastyczne laurki.

Podsumowując myślę, że innowacja spełniła swoje zadanie. Dzieci poznały najważniejsze wartości w życiu człowieka. Dowiedziały się w jaki sposób można nieść szacunek innym, pokonywały własne lęki i nieśmiałość, a przede wszystkim nauczyły się akceptacji siebie samego i drugiego człowieka. Ponadto wzrosło zainteresowanie czytelnictwem, które jest tak ważne w życiu każdego człowieka.