Zarządzenie wraz z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli